Tai nghe FreeMate DH-051T

Tai nghe FreeMate DH-051T là tai nghe có dây, thuận tiện cho việc liên lạc giữa các trung tâm với nhau. Bên cạnh đó, bạn có thế sử dụng tai nghe này rất dế dàng đảm bảo cho cuộc trò chuyện của bạn rõ ràng hơn.
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 2626 Kỹ thuật